REZERWACJA ON-LINE

6-dniowa Szkółka Narciarska

W celu rezerwacji miejsca w 6-dniowej Szkółce Narciarskiej prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Rejestracja zgłoszenia podzielona jest na 3 etapy:

ETAP 1 – Wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego z otrzymaniem potwierdzenia danych rejestracyjnych wraz ze wskazówkami do dokonania wpłaty zaliczki.

ETAP 2 – Wpłata zaliczki w kwocie 50% ceny turnusu.

ETAP 3 – Otrzymanie wiadomości zwrotnej dot. potwierdzenia rezerwacji miejsca w 6-dniowej Szkółce Narciarskiej.

Nie zwlekaj! Ilość miejsc OGRANICZONA!

  1. Imię Nazwisko dziecka /pole obowiązkowe/

  2. Data urodzenia dziecka /pole obowiązkowe/

  3. Ilość sezonów dziecka na nartach /pole obowiązkowe/

  4. Umiejętności jazdy na nartach /pole obowiązkowe/
  UWAGA! Sprawdź czy jest dostępny odpowiedni termin zgodny z poziomem umiejętności dziecka!
  W przypadku niezgodności poziomu terminu /w pkt. 10/ z poziomem umiejętności /w pkt. 4/ zgłoszenie będzie uznawane za nieważne!
  - Potrafi skręcać pługiem, hamować na żądanie. Kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Minimum dwa sezony na nartach. - Ustawia narty do układu równoległego. Potrafi skręcać, hamować na żądanie i przed przeszkodą, kontroluje prędkość. Zjeżdża z tras niebieskich/czerwonych. Samodzielnie porusza się na wyciągach orczykowych oraz krzesełkowych. Trzy i więcej sezonów na nartach.

  5. Posiadam własny sprzęt /pole obowiązkowe/

  6. Zamawiam karnet 6 dniowy /pole obowiązkowe/

  7. Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

  8. Adres email osoby zgłaszającej /pole obowiązkowe/

  9. Nr telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna /pole obowiązkowe/

  10. Termin uczestnictwa w zajęciach /pole obowiązkowe/

  11. Nazwa i adres ośrodka, w którym dziecko wraz z opiekunami przebywa w trakcie ferii /pole obowiązkowe/

  12. Dodatkowy opis umiejętności dziecka / Uwagi

  Zapoznałam/em się z regulaminem Szkoły Narciarskiej GrapaSKI.
  Oświadczam, iż stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w zajęciach narciarskich w formie wielodniowych zorganizowanych zajęć grupowych.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych 6-dniowej Szkółki Narciarskiej GrapaSKI.