Oferta

Cennik usług SN GrapaSKI

LEKCJE INDYWIDUALNE / GRUPOWE
h/os. 1 os. 2 os. 3 os. 4 os.
1h 100 140 170 190
2h 190 240 290 330
3h 260 330 380 420
1. Każda kolejna osoba powyżej 4 – dopłata 30 zł/os/h.
2. Zgodnie z Regulaminem Szkoły Narciarskiej GrapaSKI,  godzina szkoleniowa trwa 55 minut
KURSY WIELOGODZINOWE
h/os. 1 os. 2 os. 3 os. 4 os.
10h 900 1100 1400 1650
20h 1700 2100 2600 2950
1. Kursu szkoleniowe (10h i 20h) należy opłacić w całości z góry.
2. Pakiety wielogodzinne można wykorzystać przez cały sezon zimowy.
3. Kurs do wykorzystania przez 1, 2, 3 lub 4 osoby jednocześnie w dowolnie ustalonych z góry terminach i godzinach.
4. Każda kolejna osoba powyżej 4 – dopłata 30 zł/os/h.
5. Zgodnie z Regulaminem Szkoły Narciarskiej GrapaSKI, godzina szkoleniowa trwa 55 minut.
HAPPY HOUR 17:00 – 20:00
h/os. 1 os. 2 os. 3 os. 4 os.
1h 90 110 130 160
2h 170 215 250 290
3h 255 310 350 380
1. Happy Hour obowiązuje w godzinach 17:00 – 20:00
2. Każda kolejna osoba powyżej 4 – dopłata 30 zł/os./h.
3. Zgodnie z Regulaminem Szkoły Narciarskiej GrapaSKI, godzina szkoleniowa trwa 55 minut.

Korzystając z usług Szkoły Narciarskiej GrapaSki, otrzymasz rabat 10% na usługi oraz wypożyczenie sprzętu w partnerskiej wypożyczalni WINTERGROUP

UWAGA! Nie wykonujemy rezerwacji telefonicznych!

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt mailowy
pod adresem info@grapaski.com – zapraszamy!

Regulamin

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w SN GrapaSKI wszyscy Klienci są zobowiązani do zapoznania się z jej regulaminem. Szkoła Narciarska GrapaSKI nie ubezpiecza osób uczących się, sugerujemy, aby wszyscy Klienci ubezpieczyli się od NNW/KL we własnym zakresie.
Wraz z DOKONANIEM ZAKUPU usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Narciarską GrapaSKI z siedzibą w umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 1. Klienci Szkoły Narciarskiej GrapSKI w trakcie trwania szkolenia wraz z Instruktorem korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 2. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Uczestników szkolenia. Przed rozpoczęciem lekcji szkoleniowej należy w kasie Ośrodka Narciarskiego GrapaSKI zakupić karnet.
 3. Czas trwania jednej lekcji wynosi 55 minut i w przypadku kilku lekcji pod rząd czas jest powielany (2h = 110min, 3h = 165min itd.).
 4. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje, dotyczące umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości – w zakresie istotnym dla realizowanej usługi szkoleniowej, mogących mieć wpływ na szkolenie Uczestnika szkolenia. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klientowi oraz najwyższej jakości usług, świadczonych przez Szkołę Narciarską.
 5. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję w wyznaczonym terminie, godzinach oraz w ustalonym i oznaczonym miejscu. Miejsca spotkań, tzw. meeting point, są specjalnie oznaczone i są nimi: 1. Biuro Szkoły Narciarskiej, 2. Wyciąg taśmowy D, 3. Wyciąg orczykowy C, 4. Dolna stacja wyciągu krzesełkowego A. W przypadku, gdy Uczestnik szkolenia z przyczyn, za które GrapaSKI nie ponosi odpowiedzialności, spóźni się na rozpoczęcie lekcji, szkolenie nie podlega przedłużeniu.
 6. Dostępność Instruktorów należy potwierdzić w biurze szkoły narciarskiej. Szkoła nie wykonuje rezerwacji telefonicznych. Istnieje możliwość rezerwacji ON-LINE na minimum 2 dni przed realizacją zlecenia.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zastąpienia innym Instruktorem Instruktora podanego w potwierdzeniu rezerwacji.
 8. Cenę za lekcję należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć na minimum 2h przed rozpoczęciem zajęć.
  Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin, przysługują jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi narciarskie i szkoła nie ma możliwości wykonać zlecenia.
 9. Należność za lekcje zarezerwowane i nieopłacone należy uregulować na minimum 120 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
 10. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe na minimum 120 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. Dopuszcza się odstępstwo od tej reguły w miarę możliwości.
 11. Dbając o bezpieczeństwo uczących się oraz Instruktorów, szkoła może odmówić prowadzenia lekcji
  w przypadku, gdy Klient znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje zwrot środków za zakupioną lekcję.
 12. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu osoby uczącej się. W przypadku nieodpowiedniego sprzętu lub jego awarii w trakcie trwania szkolenia, Klientowi nie przysługują zwroty ani rekompensaty.
 13. W trakcie trwania lekcji, zgodnie z rozporządzeniem, posiadanie kasku przez dzieci jest OBOWIĄZKOWE. Instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji osobie nie posiadającej kasku. (Istnieje możliwość wypożyczenia kasku w partnerskiej wypożyczalni WINTERGROUP).
 14. Reklamacje – Klient ma prawo zgłosić reklamację. Reklamacja może zostać zgłoszona drogą mailową lub pisemnie w Biurze Szkoły. Reklamacja powinna zawierać numer Rezerwacji/Umowy, opis reklamacji oraz żądanie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Szkołę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób, w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Szkoła uczyni zadość żądaniu reklamującego, zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa. Powyższe postanowienie stosuje się również w przypadku reklamacji usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Regulamin do pobrania

Sprawdź naszą ofertę Przedszkole Narciarskie i 6 dniowa Szkółka Narciarska