Regulamin toru snowtubingowego

 1. Niniejszy regulamin dotyczy toru snowtubingowego zlokalizowanego na terenie Stacji Narciarskiej GrapaSki. Stacja Narciarska GrapaSki w skórcie GrapaSki.
 2. Użytkownik trasy snowtubingowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Przestrzeganie regulaminu mogą kontrolować pracownicy (osoby wyznaczone) GrapaSki.
 4. Na terenie toru snowtubingowego obowiązuje całkowity zakaz poruszania się oraz jazdy w pontonie w butach narciarskich.
 5. GrapaSki nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i zdrowotne odwiedzających, jeżeli były spowodowane zachowaniem sprzecznym z niniejszym regulaminem, instrukcjami organizatora i osób uprawnionych lub były sprzeczne z prawem RP.
 6. Kupujący bilet zobowiązuje się dotrzymać warunków umowy ustanowionych w niniejszym regulaminie.
 7. Bilet jest nie transferowany to oznacza, że z jednego biletu ma prawo korzystać jedna osoba.
 8. Korzystanie ze SNOWTUBINGU zalecane jest dla dzieci od lat 4, dzieci młodsze korzystają tylko i wyłącznie pod nadzorem opiekuna i na jego odpowiedzialność.
 9. Dzieci do lat 18, korzystają ze SNOWTUBINGU pod nadzorem osoby dorosłej.
 10. Każdy korzystający ze SNOWTUBINGU do 16-go roku życia ma obowiązek używania kasku (Dz.U. Z 2009r. Nr 226, poz. 1809).
 11. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie kasku wszystkim osobom korzystającym z toru.
 12. Zjazd torem do SNOWTUBINGU odbywa się wyłącznie na pontonach, tylko pojedynczo, zabrania się jazdy we dwoje.
 13. Obowiązuje wyznaczony tor przejazdu.
 14. Obowiązuje zakaz poruszania się pieszo torem do zjazdu.
 15. Do przejścia przez bramkę na tor do SNOWTUBINGU obowiązuje ważny bilet czyli karta magnetyczna.
 16. Przez bramkę na wyciąg do SNOWTUBINGU, pod odbiciu karty przechodzi tylko jedna osoba.
 17. Po zjeździe jak najszybciej opuszczamy tor i odkładamy ponton na wyznaczone miejsce.
 18. Stosujemy się bezwzględnie do zaleceń obsługi.
 19. Z toru snowtubingowego mogą korzystać wyłącznie osoby trzeźwe oraz nie będące pod wpływem innych środków.
 20. W uzasadnionych przypadkach (nieodpowiedzialne zachowanie i próby wyłudzenia przejścia) obsługa ma prawo odmówić wpuszczania lub przejazdu torem.
 21. GrapaSki zaleca posiadanie ubezpieczenia NNW (od nieszczęśliwych wypadków).
 22. GrapaSki nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki. Konsekwencje takich zdarzeń zarówno zdrowotne jak i prawne leżą wyłącznie po stronie korzystającego z toru.
 23. Regulamin toru snowtubingowego należy traktować jako uzupełnienie regulaminu TatrySuperSki.

Ratownik górski tel. +48 532 546 352