Regulamin Ośrodka Narciarskiego GrapaSki

Zasady ostrożności

 1. Wejście na teren kompleksu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Kompleks jest czynny w godzinach 9:00 do 20:00. Poza nimi przebywanie na terenie kompleksu jest zabronione.
 3. Wszystkich korzystających z usług kompleksu obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania bądź znajdowania się pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających, w szczególności alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych i zaburzających koncentrację oraz dopalaczy.
 4. Zabrania się jazdy z przedmiotami mogącymi wywołać w momencie upadku dodatkowe obrażenia (przedmioty szklane, ostre, niebezpieczne lub drażniące substancje chemiczne etc).
 5. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren kompleksu zwierząt. Wyjątek stanowią jedynie psy tropiące służb ratunkowych.
 6. Korzystający z usług kompleksu powinien jeździć w sposób nienarażający jego oraz innych użytkowników na niebezpieczeństwo oraz odpowiednich do warunków pogodowych i natężenia ruchu na stoku.
 7. Obsługa wyciągu jest uprawniona do wydawania poleceń korzystającym z usług kompleksu.
 8. Obsługa wyciągu może usunąć z terenu Kompleksu uciążliwe osoby, którym nie przysługuje wówczas zwrot kaucji oraz równowartości niewykorzystanego karnetu.
 9. Korzystający z usług Kompleksu są zobowiązani do powiadamiania obsługi o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu maszyn, podejrzanych zachowaniach innych użytkowników stoku, czy wreszcie – wypadkach i awariach jakie zostały przez nich zauważone.
 10. Po stoku poruszają się maszyny obsługi (m.in. ratrak). W ich pobliżu obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności.
 11. W związku z nowelizacją prawa, wszyscy narciarze i snowboardziści którzy nie ukończyli 16-tego roku życia mają obowiązek jeździć w kaskach.
 12. Na stoku jeździ się wyłącznie na nartach i snowboardach. Zakazuje się jazdy na innym sprzęcie, w szczególności na dętkach od traktora, sankach, „jabłuszkach” i workach z sianem.
 13. Obowiązuje zakaz wchodzenia pieszych na stok (nie dotyczy obsługi wyciągu).
 14. Zakazuje się wchodzenia pod górę oraz przebywania w jednym miejscu stoku.

Zasady korzystania z kolejki i wyciągów orczykowych

 1. Na krzesełka kolejki oraz orczyki można wsiadać i je opuszczać tylko w wyznaczonych miejscach. Obowiązuje zakaz wchodzenia na nie w trakcie trasy. Wyjątek stanowi wyciąg orczykowy, który narciarz może opuścić w chwili jego wyłączenia przez obsługę w dowolnym miejscu trasy.
 2. W czasie jazdy kolejką nie wolno z krzesełek wyskakiwać, wyrzucać śmieci ani ciężkich przedmiotów, narażać innych użytkowników kolejki na wypadnięcie z krzesełka, zmieniać pozycji siedzącej na jakąkolwiek inną oraz otwierać blokady.
 3. W dowolnej chwili obsługa może wyłączyć kolejkę, np. z powodu wypadku. Korzystający z niej powinni zachować spokój, pozostać w krzesełku, uspokoić ewentualnych towarzyszy podróży i zaczekać na włączenie kolejki. W przypadku gdyby nie było ono możliwe, załoga wyciągu zapewni sprowadzenie użytkowników na stok. Zakazuje się wstępu więcej niż jednej osoby na jeden orczyk i więcej niż czterech osób na jedno krzesełko.
 4. Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne powinne korzystać z wyciągów i kolejki wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna.
 5. Po dotarciu na górną stację korzystający z kolejki powinien zejść z krzesełka i od razu opuścić stację.
 6. Zabrania się zjeżdżania kolejką w dół stoku, tj. ze stacji górnej na dolną (nie dotyczy ratowników, obsługi i osób przez nich uprawnionych).
 7. Zabrania się wsiadania na krzesełka kolejki i jazdy wyciągami z odstającymi elementami ubrań m.in. (szelki, tasiemki, długie szale, gumki, troczki etc.) ze względu na możliwość zaczepienia się ich o elementy kolejki.

Karnety elektroniczne

 1. Przy wydaniu karty należy zapłacić za nią kaucję. Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania karty.
 2. Z jednej karty może korzystać nielimitowana liczba osób.
 3. Punkty zjazdowe nabijane na karty są płatne z góry.
 4. Po niewykorzystaniu wszystkich punktów korzystającemu z usług Kompleksu przysługuje zwrot wartości punktów niewykorzystanych.

Postanowienia pozostałe

 1. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz działalności gospodarczej oraz reklamowej i agitacyjnej bez wiedzy i zgody kierownika stacji.
 2. Kompleks nie ponosi odpowiedzialności za korzystających z jego usług, którzy jeżdżą poza wyznaczoną trasą, na niesprawnym lub przestarzałym sprzęcie, nie przestrzegają regulaminu i/lub obowiązującego prawa.
 3. Regulamin jest podstawowym i nadrzędnym dokumentem regulującym zasady korzystania z usług Kompleksu. Regulamin może być dowolnie zmieniony w dowolnej chwili przez zarząd Kompleksu.

TELEFONY ALARMOWE:

Numer ratunkowy: 112
GOPR: 985 lub 601 100 300
Pogotowie ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997