Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Realizuję projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie
do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19
działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację
pt. „Zmiana procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa „GRAPASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w wyniku wdrożenia systemu obsługi klientów ograniczających bezpośredni kontakt”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: sprzedaży karnetów, funkcjonowanie gastronomii, obsługi wyciągów oraz innych usług oferowanych przez stację. Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientom i pracownikom Ośrodka GrapaSKI w sytuacji występowania pandemii chorób zakaźnych u ludzi.
  • Ograniczenie bezpośrednich kontaktów i zniwelowanie kolejek zarówno do kas biletowych jak i przy bramkach do wyciągów oraz w restauracji przy zamawianiu i odbieraniu posiłków.
  • Zachęcenie dotychczasowych klientów ośrodka GrapaSKI oraz pozyskanie grona nowych klientów w efekcie wdrożenia mechanizmu bezobsługowej sprzedaży biletów.

Termin realizacji: 01.11.2022 – 10.10.2023
Wartość projektu: 299 980,00 zł
Kwota dofinansowania: 254 983,00 zł